Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Stolwijck  komt circa 5 maal per jaar in vergadering bijeen en bestaat uit tenminste vijf leden. Deze worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van vier jaar.

Vrijwel elke maandag middag, soms ook op andere dagen, zijn we aanwezig op ons kantoor om te archiveren, onderzoeken,  de administratie van de leden bij houden, artikelen en foto’s  verwerken voor ons bulletin en nog veel meer taken. Kom gerust eens langs,. het is hier gezellig en de koffie of thee staat klaar.

Uiteraard worden ook veel taken door vrijwilligers gedaan. Hiervoor zijn we ze als bestuur zeer erkentelijk.

De vereniging streeft ernaar om een breed samengesteld bestuur te hebben. Of ze nu voormalig werknemer van een overheidsinstelling zijn, boeken maken, boer, bakker, bankemployee, historicus of (oud)inwoner (m/v) zijn: allemaal hebben ze belangstelling voor en betrokkenheid bij de historie van Stolwijk.