Gemeente wapen

Het enige gemeentewapen waarop zuivelproducten staan afgebeeld

Het wapen van de oude gemeente symboliseert de belangrijkste bronnen van bestaan in de voormalige heerlijkheid.

Een heerlijkheid of heerschap (Duits: Herrlichkeit of Herrschaft) is een bestuursvorm voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen

 

Het wapen bevat drie kazen, een pond boter en een kroon. Het wapen is afgeleid van het oude heerlijkheidswapen, dat echter geen stuk boter of kroon bevatte. De oorsprong van de kroon is niet bekend. Voor zover bekend is dit het enige wapen waarop zuivelproducten zijn afgebeeld.

Hieronder twee afbeeldingen van het wapen zoals zij werden afgebeeld in de Oldenkott- en Koffie Hag albums.

     

Tot 1 januari 1985 was Stolwijk een zelfstandige gemeente daarna werd het op deze datum samengevoegd met de gemeenten Haastrecht en
Vlist. In Stolwijk bevond zich het gemeentekantoor en de gemeentewerf van de fusiegemeente gemeente Vlist.
De kazen uit het wapen van Stolwijk werden opgenomen in het nieuwe wapen van de gemeente Vlist.
Gemeente wapen Vlist

Gemeente wapen voormalige gemeente Vlist.

Krimpenerwaard

Gemeente wapen huidige gemeente Krimpenerwaard.

Op 1 januari 2015 ging Stolwijk op in de nieuwgevormde gemeente Krimpenerwaard. Stolwijk werd ook van deze gemeente de hoofdplaats. Inmiddels is er een nieuw gemeentewapen

In de discussie die was ontstaan omtrent het ontwerpen van het nieuwe wapen, is het het wapen van Stolwijk (het enige wapen ter wereld met zuivellproducten) niet opgenomen in het nieuwe wapen van de Krimpenerwaard.