Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Stolwijck komt circa 5 maal per jaar in vergadering bijeen en bestaat uit tenminste vijf leden. Deze worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een periode van vier jaar.
De vereniging streeft ernaar om een breed samengesteld bestuur te hebben. Of ze nu voormalig werknemer van een overheidsinstelling zijn, boeken maken, boer, bakker, bankemployee, historicus of (oud)inwoner (m/v) zijn: allemaal hebben ze belangstelling voor en betrokkenheid bij de historie van Stolwijk.

Arie Burggraaf Voorzitter A. Burggraaf

Fotoarchief

Jacklyn Koot Secretaris   J.P.A. Koot

Public Relations

Henk de Jong Penningmeester H. de Jong

Documentatie archief

20220207 Abe Maaijen Bestuurslid/plv Penningmeester  A.F. Maaijen

Redactie Bulletin

Piet Dekkers Bestuurslid P.J.W. Dekkers

Coördinator Vrijwilligers

Cees Anker Bestuurslid  C. Anker

Oude Voorwerpen

Dorette Brand Bestuurslid D. Brand

Archivering

Gerie Rietveld Bestuurslid G. Rietveld

Archivering

Op dit moment is een bestuursplaats vacant. Heeft u interesse neem even kontakt met ons op.