Het bestuur, leden en vrijwilligers van de Historische Vereniging Oud Stolwijck hebben geschokt kennis genomen van het onverwachte overlijden van haar bestuurslid

ARIS KOREVAAR

Jarenlang was zijn inzet en betrokkenheid voor de vereniging een voorbeeld voor iedereen. Wij zullen hem ontzettend missen.

Wij wensen zijn vrouw Marianne, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.

Stolwijk, 20 juni

 


 

Historische Vereniging Oud Stolwijk

40 JARIG BESTAAN OUD STOLWIJCK

Jubileumboekje

Nu verkrijgbaar:
Het Jubileumboek 40 jaar Oud Stolwijck.
Een mooie uitgave met 56 leuke historische foto's samengesteld uit ons fotoarchief. Het boekje kost € 10,-- en is te verkrijgen bij
Regiobank, Achter de Kerk 8, 2821 AP  Stolwijk
Drogisterij Flach, Dorpsplein 2, 2821 AR  Stolwijk
Luma Drukwerkservice, 't Vaartland 13, 2821 LH  Stolwijk
of bij de vereniging te bestellen via het contactformulier (de verzendkosten bedragen € 4,50)

 


 

BESTUUR OUD STOLWIJCK

2020 Bestuur
 


 

OUD STOLWIJCK

De Historische Vereniging “OUD STOLWIJCK" telt op dit moment circa 735 leden en 53 begunstigers. Onderlinge binding is een veel gehoorde eigenschap in het dorp Stolwijk. De vereniging bevestigt dit door de grootste vereniging van Stolwijk te zijn naast het rijke verenigingsleven wat Stolwijk van oudsher typeert.

 


 

De vereniging houdt zich bezig met:

 • De bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie d.m.v. het verzamelen van kennis over de geschiedenis van Stolwijk en het bevorderen van de verspreiding daarvan.
 • Het behoud van in Stolwijk aanwezige zaken van historisch belang (bron: statuten 2019)

 


 

De vereniging realiseert haar doelstellingen door het organiseren van activiteiten voor haar leden zoals

 • 2 x per jaar een leden (contact) avond, waarvan 1 met een ledenvergadering.
 • Jaarlijkse uitje met een eigen bijdrage
 • 4 x per jaar een bulletin
 • Jaarlijkse deelname aan Monumentendag
 • Jaarlijkse deelname aan Braderie

 


 

Ondersteunt u onze doelen?

Word dan nu lid of donateur van onze vereniging of meldt u aan als vrijwilliger.
Als u zaken in wilt brengen in het bestuur, kunt u zich telefonisch of via mail richten tot de secretaris.

 


 

Vrijwilligers gezocht

De Historische Vereniging Oud Stolwijck kan haar werk alleen doen door de inzet van vele, goed gemotiveerde vrijwilligers. Gelukkig zijn die er, maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
Mocht u belangstelling hebben voor een functie binnen de vereniging of ons willen helpen bij onze activiteiten of in één van onze commissies, dan kunt u voor informatie telefonisch contact opnemen met de leden van het bestuur of uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris.
Klik hier  om  contact op te nemen met het bestuur van de vereniging.

Laatste nieuws

 • Stolwijkse voorouders
  Links naar websites met informatie over stolwijkse voorouders en/of genealogische gegevens uit de periode van circa 1811 t/m ongeveer 1930 van Stolwijkers.
   
 • Moord in Het Beijersche
  Moord in Het Beijersche
  De Beijersche moorden en andere Stolwijkse zaken aan het einde van de 18e en begin van de 19e eeuw.
 • Fietstochten rond Stolwijk
  Fietstochten rond Stolwijk

  Fietsen in de Krimpenerwaard? Dan mag u Stolwijk zeker niet missen!

abe foto

Dorpsplein Stolwijk 1917 versus 2017

Klik op de foto voor een interactief panorama