Het bestuur van Oud Stolwijck heeft onlangs het droeve bericht ontvangen dat onze oud penningmeester Arie Anker is overleden.

Arie is tot 2017 actief betrokken geweest bij de vereniging.

Wij wensen de nabestaanden heel veel strekte met het verlies.

OUD STOLWIJCK

De Historische Vereniging “OUD STOLWIJCK” telt op dit moment ruim 750 leden en 53 begunstigers. Onderlinge binding is een veel gehoorde eigenschap in het dorp Stolwijk. De vereniging bevestigt dit door de grootste vereniging van Stolwijk te zijn naast het rijke verenigingsleven wat Stolwijk van oudsher typeert.

Bezoek de laatst toegevoegde pagina van deze website eens.

Een galerij met 70 mooi gerestaureerde foto’s van Stolwijck. Neem daar de tijd even voor om deze collectie te bekijken.

De vereniging houdt zich bezig met:

  • De bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie d.m.v. het verzamelen van kennis over de geschiedenis van Stolwijk en het bevorderen van de verspreiding daarvan.
  • Het behoud van in Stolwijk aanwezige zaken van historisch belang (bron: statuten 2019)

3 oktober j.l. is onze leden contact avond geweest. In Rehoboth te Stolwijk. ongeveer 70 geïnteresseerden vulden de zaal. Waar Sander Wassink een lezing gaf over de dorpsbeschrijver  Lieve van Ollefen. na de pauze is de film “De Waardige Waard” in première gegaan. Een film over de Krimpenerwaard. Gedurende de film kon je een muis horen lopen. Dat is wel een teken dat er aandachtig werd gekeken. Al met al een zeer geslaagde avond.

Heeft de film gemist? 3 maart a.s. wordt hij vertoond bij het Theater de Tuyter in Krimpen aan den IJssel.

Aanmelding via de website aanvang 14.30 uur.https://www.uitagendakrimpen.nl/c/locaties#lb122506/film-de-waardige-waard/bb 

De Waardige Waard

De vereniging realiseert haar doelstellingen door het organiseren van activiteiten voor haar leden zoals:

  • 2 x per jaar een leden (contact) avond, waarvan 1 met een ledenvergadering.
  • Jaarlijkse uitje met een eigen bijdrage
  • 4 x per jaar een bulletin
  • Jaarlijkse deelname aan Monumentendag
  • Jaarlijkse deelname aan Braderie

Ondersteunt u onze doelen?

Word dan nu lid of donateur van onze vereniging of meldt u aan als vrijwilliger.
Als u zaken in wilt brengen in het bestuur, kunt u zich telefonisch of via mail richten tot de secretaris.

Vrijwilligers gezocht

De Historische Vereniging Oud Stolwijck kan haar werk alleen doen door de inzet van vele, goed gemotiveerde vrijwilligers. Gelukkig zijn die er, maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
Mocht u belangstelling hebben voor een functie binnen de vereniging of ons willen helpen bij onze activiteiten of in één van onze commissies, dan kunt u voor informatie telefonisch contact opnemen met de leden van het bestuur of uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris.
Klik hier om contact op te nemen met het bestuur van de vereniging.