HERVORMDE KERK van STOLWIJK

Nederlands hervormde kerk

Het markantste gebouw in Stolwijk is de 45 meter hoge en scheve toren bij de Hervormde Kerk van Stolwijk

Het meest markante gebouw in Stolwijk is de 45 meter hoge toren bij de Hervormde Kerk, die op al oudere fundamenten gebouwd werd in 1501. Oorspronkelijk was de toren nog 9 meter hoger maar in 1717 waaide de spits er af en in 1867 is de kerk in brand gestoken en de toren met spits uitgebrand. De huidige spits dateert van 1869. In 1946 werd de laat-gotische, Kempische toren gerestaureerd. Daarbij werd de scheefgezakte toren rechter gezet, en wel van zo’n 1,35 meter uit het lood terug naar ‘maar’ 85 centimeter uit lood. Mede daardoor is de ‘Stolkse’ toren een markant herkenningspunt in de wijde omgeving.

De aan de toren vastgebouwde kerk staat op de van een vroegere kerk, die stamt uit de jaren 1375 tot 1400. In 1947 werd het slecht geconstrueerde en gefundeerde oude kerkgebouw helemaal afgebroken en volledig opnieuw opgebouwd op een nieuw fundament. De nieuwe kerk werd opgetrokken met stenen die afkomstig waren van het in de Tweede Wereldoorlog door een bombardement verwoeste Bezuidenhout in Den Haag. De kerk oogt als een zeer oud gebouw maar werd na de herbouw in 1949 opnieuw in gebruik genomen en is dus van een nog relatief recente datum.