Laatste nieuws

Algemene bekendmakingen en mededelingen

CoronaVirus

 

 

 

 

 

 

 


Voor verdergaande digitalisering van de archieven van de vereniging is een projectopzet gemaakt. Dit project heet “Naar een digitaal Stolks verleden”. Om dit project te realiseren is vervanging en uitbreiding van de sterk verouderde computer apparatuur nodig maar dit vraagt een behoorlijke investering. Voor werving van de benodigde financiële middelen zijn diverse subsidieverzoeken uitgezet. Als eerste resultaat werd de Historische Vereniging door de Rabobank Krimpenerwaard de ledenavond op 17 oktober 2016. verblijd met een prachtige cheque met een waarde van € 2.000,--. De vereniging is de Rabobank zeer erkentelijk voor deze geweldige geste.

2016 10 17 Cheque Rabobankkopie

 

De website en onze nieuwe huisstijl zijn ontwikkeld door reclamebureau MMX.

Een "historische" facebookpagina vóór en door Stolkers.